Modified Class Schedule

(as of May 31st)

 

Monday

Adult Jiu-Jitsu ... 11 AM - 12 PM 

Jiu-Jitsu Skills & Drills (Individual drilling) ... 5:30 PM - 6:15 PM

Jiu-Jitsu Skills & Drills (Individual drilling) ... 6:30 PM - 7:15 PM

Adult Jiu-Jitsu ……………..7:30pm – 8:15 pm

 

Tuesday

Youth Jiu-Jitsu ... 5:30 PM - 6:15 PM

Adult Boxing ... 5:30 PM - 6:15 PM

Adult Judo... 5:30 PM - 6:15 PM

 

Youth Judo... 6:30 PM - 7:15 PM

MMA Class ... 6:30 PM - 7:15 PM

Adult Jiu-Jitsu  ... 7:30 PM - 8:15 PM

 

Wednesday

Adult Jiu-Jitsu  ... 11 AM - 12 PM

Adult Jiu-Jitsu  ... 5:30 PM - 6:15 PM

Youth Jiu-Jitsu ... 5:30 PM - 6:15 PM

Youth Boxing ... 6:30 PM - 7:15 PM

Adult Jiu-Jitsu  ... 6:30 PM - 7:15 PM

 

Thursday

Youth Jiu-Jitsu ... 5:30 PM - 6:15 PM

 

Adult Jiu-Jitsu  ... 5:30 PM - 6:15 PM

 

Adult Jiu-Jitsu  ... 6:30 PM - 7:15 PM

 

MMA Class / Kickboxing ... 6:30 PM - 7:15 PM

 

Self-Defense ... 7:30 PM - 8:15 PM

 

 

 Friday

Adult Jiu-Jitsu  ... 11 AM - 12 PM

 

 

Updated on 06/07/2020